Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Petycje:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W dniu 11 stycznia 2016 r. Burmistrz Krośniewic podpisał Zarządzenie ( Nr 4/2016 – skan), w którym został określony sposób organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. 

Załatwienie petycji:

Petycja musi więc zawierać kilka obowiązkowych elementów: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji.

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja nie zawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty  elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

 

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach:

Data wpływu

Adresat

Wnoszący

W sprawie

Treść pisma (skan)
 

Status rozpatrzenia petycji
 

04.03.2019 r.Burmistrz KrośniewicPrzewodniczący Osiedla nr 5Budowa infrastruktury drogowej wraz z chodnikami w ciagu ulicy Bema-Wąska, ks. J. Popiełuszki, Cicha, Boczna i Moniuszki.Treść petycji

Udzielono odpowiedzi
08.03.2019 r.

Komórka realizująca: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy

RRG.723.24.2019.JB

23.09.2019 r.Burmistrz Krośniewic

Adam Szulc

Prezez Zarządu Szulc-Efekt sp. z.o.o

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Inicjatywa - walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom - Zmieniajmy Gminy na lepsze!Treśc petycji

Udzielono odpowiedzi
08.03.2019 r.

Komórka realizująca: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy

OKS.152.2.2019.MJ

15.10.2019 r.Burmistrz Krośniewic

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur zwiazanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.Treść pisma

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 402
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Petycje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 14.03.2019
Data udostępnienia informacji: 14.03.2019 13:39:33
Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2019 09:04:20
Rejestr zmian