Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krośniewice jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.
 
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krośniewice:
 
1.     Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
§ otwarty dostęp do zawartości rejestru,
§ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora.
5.     Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach należy dokonywać na konto:

25 90230006 0000 0345 2000 0010
 
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

 

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krośniewice (na dzień 5 listopada 2012 r.)
Numer wpisu do rejestru
Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu
Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kultury
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator prowadzi wspólnie instytucje kultury
Akt utworzenia instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1.
25.01.1999r.
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach
GCK
ul. Poznańska 16, 99-340 Krośniewice
Gmina Krośniewice
 
Uchwała nr 165/XXX/96 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23.08.1996 r.
Uchwała nr 165/XXX/96 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23.08.1996 r.
2.
04.12.2007r.
 
 
 
 
 
 
29.06.2012 r.
 
 
 
 
 
29.06.2012 r.
 
 
 
 
 
29.06.2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
05.11.2012 r.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
GCKSiR
ul. Poznańska 16, 99-340 Krośniewice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Łęczycka 19a,
99-340 Krośniewice
Gmina
Krośniewice
 
Uchwała nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17.08.2007 r.
 
Uchwała nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 07.12.2007r.
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.09.2011 r.
Uchwała nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17.08.2007 r.
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr XLI/277/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.06.2009 r.
 
Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.09.2011 r.
 
 
Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27.09.2012 r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5405
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Rejestr Instytucji Kultury
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 08:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2019 08:20:37
Rejestr zmian