Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalnyZarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 28 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. „Przebudowa Drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice, położonej przy ul. Błonie na działce 697 obręb Krośniewice, od km 0+000 do km 0+065Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie użyczenia nieruchomości i ogłoszenia wykazu nieruchomościZarządzenie nr 87/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację/przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. KrośniewiceZarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę targowiska w KrośniewicachZarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Stadionu Miejskiego w Krośniewicach - wymiana ogrodzeniaZarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 tysięcy złotychZarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie użyczenia nieruchomości i ogłoszenia wykazu nieruchomościZarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krośniewice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawieniaZarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji do spraw przekwalifikowania lokali socjalnych na lokale mieszkalneZarządzenie nr 84/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rokZarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenieZarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawęZarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 lipca 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenieZarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 19 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko Młodszy referent w Wydziale Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w KrośniewicachZarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 14 lipca 2021 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rokZarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychZarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 08 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę targowiska w KrośniewicachZarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 08 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Stadionu Miejskiego w Krośniewicach - wymiana ogrodzeniaZarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 06 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację/przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice