Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 stycznia 2020 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawęZarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 stycznia 2020 - w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 31 stycznia 2020 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krośniewice.Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KrośniewiceZarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 22 stycznia 2020 - w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych, na które przewiduje się dotację celowe z budżetu Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 stycznia 2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 stycznia 2020 - w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę KrośniewiceZarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 stycznia 2020 - w sprawie "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Krośniewice w 2020 roku"Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 stycznia 2020 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w KrośniewicachZarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 15 stycznia 2020 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 14 stycznia 2020 - w sprawie przeprowadzenia konkursu na najlepszego ucznia szkoły w roku szkolnym 2019/2020Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 stycznia 2020 - w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2020 rokZarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 stycznia 2020 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnychZarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 stycznia 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 08 stycznia 2020 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 07 stycznia 2020 - w sprawie przyjęcia planu finansowego do uchwały nr XV/90/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 02 stycznia 2020 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach