Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

28 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 204 poz. 1195). Nowelizacja ta wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej, gdyż wdraża ona dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003),
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zdefiniowane w art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej reguluje kwestie:
- wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia);
- określenia warunków udostępnienia informacji w celu jej ponownego wykorzystania (Załącznik nr 2 do przedmiotowego Zarządzenia);
- opłat pobieranych jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej lub udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania Urząd Miejski w Krośniewicach musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (Załącznik nr 3 do przedmiotowego Zarządzenia).

 

 

Warunki udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania:
 
 
1.    Burmistrz Krośniewic udostępnia informacje publiczne, w celu ich ponownego wykorzystania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 
2.    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej przez Urząd Miejski w Krośniewicach, wymaga zachowania następujących warunków:
1) Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczną zobowiązany jest do poinformowania
o źródle pozyskania informacji w postaci dopisku: „Żródło: Urząd Miejski w Krośniewicach”;
2) Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczną zobowiązany jest poinformowaniu o dacie wytworzenia i pozyskania informacji;
3) Pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana – należy ją udostępnić innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie;
4) Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do informowania
o przetworzeniu informacji poprzez podanie kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.
 
3.    Burmistrz Krośniewic ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach lub udzielonej stosowanie do złożonego wniosku. Burmistrz Krośniewic nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone na podstawie udostępnionej informacji publicznej ponownie wykorzystanej.
 

4.     Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Burmistrza Krośniewic ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie niezgodnie z obowiązującym prawem.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5093
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Informacja publiczna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 14.03.2019
Data udostępnienia informacji: 14.03.2019 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 02.05.2019 11:06:28
Rejestr zmian