Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Skarbnikiem Gminy Krośniewice jest Pani Anna Prokopiak.

Pokój nr 7

Tel. +48 (24) 252-30-24

Skarbnik Gminy:

  1. realizuje budżet gminy;

  2. koordynuje i nadzoruje pracę referatu podlegającego mu;

  3. przekazuje referatowi wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu;

  4. przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego;

  5. przygotowuje projekt budżetu na podstawie wytycznych Rady Miejskiej i Burmistrza;

  6. przygotowuje projekty uchwał pod obrady Rady Miejskiej w sprawie zmiany w budżecie;

  7. dokonuje w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień zmian w budżecie;

  8. przygotowuje układ wykonawczy budżetu;

  9. przedstawia propozycje w sprawie tworzenia budżetów jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy oraz udziela pełnych informacji a także pomaga w planowaniu budżetu przez te jednostki;

  10. dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji;

  11. współpracuje z Komisjami Rady Miejskiej a także bierze udział w pracach powoływanych zespołów i komisji;

  12. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych;

  13. zapewnia ochronę mienia komunalnego: m.in. ubezpieczenie mienia;

  14. wykonuje obowiązek składania kontrasygnaty;

  15. informuje Radę Miejską oraz Regionalna Izbę Obrachunkową o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować;

  16. informuje jednostki pomocnicze o stanie ich środków finansowych w przypadku, gdy nie tworzą one własnego budżetu;

  17. analiza sprawozdań z dochodów i wydatków budżetu;

  18. przedkłada propozycje w zakresie ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych;

  19. opracowywanie bilansów, sprawozdań budżetowych kwartalnych, półrocznych i rocznych;

  20. sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych i rachunkowych budżetów jednostek i zakładów budżetowych na potrzeby Rady, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewody Łódzkiego;

  21. odpowiada za należyte sporządzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i inwentaryzację składników majątkowych;

  22. prowadzi sprawy wynikające z naruszenia dyscypliny budżetowej;

  23. realizuje ustawy o dochodach i finansach publicznych, o podatkach lokalnych i opłacie skarbowej;

  24. wykonuje inne zadania zlecane przez Burmistrza.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5186
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Skarbnik Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Erdman
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Erdman
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 08:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2024 09:42:00
Rejestr zmian