Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Oficjalna strona internetowa wyborów:

https://wybory.gov.pl/pe2024/

 

Kalendarz wyborczy

do dnia 22 kwietnia 2024 r.
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych oraz rejonowych komisji wyborczych
od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.
 • składanie przez wyborców wniosków o:
  •  
  • wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
  • zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.
do dnia 2 maja 2024 r. do godz. 16:00
 • zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
do dnia 6 maja 2024 r.
 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
do dnia 10 maja 2024 r.
do dnia 20 maja 2024 r.
 • powołanie obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
od dnia 25 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r.
 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.
do dnia 27 maja 2024 r.
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.
do dnia 31 maja 2024 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
do dnia 4 czerwca 2024 r.
 • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.
do dnia 6 czerwca 2024 r.
 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.
w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24:00
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 9 czerwca 2024 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00

PODZIAŁ GMINY KROŚNIEWICE NA OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1

ulice: Kolejowa, Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, 18, 18A, 18B, 24, 24D, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki

Budynek na Stadionie Miejskim w Krośniewicach,
ul. Kolejowa 21,
99-340 Krośniewice

2

ulice: Parkowa od nr 2 do nr 26 (parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do nr 21 (nieparzyste) i od nr 26 do nr 30 (parzyste)

Świetlica osiedlowa w Krośniewicach,
ul. Błonie 9 (Andersówka),
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko, Ostałów, Tumidaj, Bielice, Stara Wieś, Raszynek

Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach,
ul. Poznańska 15,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska, Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa, Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do nr 23B (nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna, Różana, Leśna, Malinowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach,
ul. Łęczycka 17,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

ulice: Łęczycka od nr 2 do nr 38 (parzyste), 38BL1, 38BL2, Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska, Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna, Długa, Wrzosowa

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
(wejście od ul. Łęczyckiej 19a),
ul. Łęczycka 17,
99-340 Krośniewice

6

Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zalesie, Miłosna, Marynin, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie

Remiza OSP Miłosna,
Miłosna 7a,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Suchodoły, Franki, Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice, Jankowice, Cudniki, Głogowa

Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach,

Jankowice 32,
99-340 Krośniewice

8

Nowe, Skłóty, Wola Nowska, Szubina, Iwiczna, Pomarzany, Pawlikowice

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem,

Nowe 36,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Zieleniew, Luboradz, Godzięby, Szubsk-Towarzystwo, Cygany, Szubsk Duży, Witów

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem,

Nowe 36,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Kajew, osada Błonie, Kopy

Remiza OSP,

Kajew 125,
99-340 Krośniewice

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 27 marca 2024 r.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Krośniewic najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

 


LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 579
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Brygier
Osoba, która udostępnia informację: Renata Brygier
Data wytworzenia informacji: 09.04.2024
Data udostępnienia informacji: 09.04.2024 12:53:31
Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2024 09:54:23
Rejestr zmian